Защото тогава е роден Патрона на Варненската Френска гимназия Фредерик Жолио-Кюри, поне по-младите могат да установят това в Интернет много бързо:)