DEFI de Lecture

След кратко съвещание, журито

в състав г-ца Стефани Дюмортие от Френският културен институт , г-н Франк Павлоф, романист с български корени и г-жа Цонка Кузманова - инспекторат по образованието, старши експерт по чуждоезиково обучение 

реши да даде за трети път първа награда на отбора от Велико Търново. ( voir ici  2011   et  ici  2012 )

Гост и жури беше Франк Павлоф - романист, който пише и за възрастни, и за младежи.

Той е публикувал около 25 произведения, последните от които в издаделство Албен Мишел получиха наградите ‘Франс телевизион’ и „При де гран зеспас”.

Новелата „Мрачна утрин”***(виж долу забележката - да се преведе "Кафява Утрин") , световен бестселър преведен на двадесет и пет езика е в учебните програми на колежи, гимназии и университети. Нейните герои са от нашия съвременен свят , а авторът заостря вниманието си към социалните модели на поведение, които го населяват.

След конкурса писателят Франк Павлоф разговаря с учениците и научи първите думи на български. Най го затрудни думата ЦВЕТЕНЦЕ.


Очакваме в коментарите да ни напишете и за другите отбори