Завършване на Lycee-то

 

Г-жа Здравкова и 8 В клас - учебната 2006/7

А тази година в класа на г-жа Здравкова имало един пълен отличник. Кой ли е той?