Плакетът е на доц. Николай Нинов, виден скулптор и зет на Грета Щиркова