Не, не е предавала на сегашните дванадесетокласници, защото моят випуск е последният, на който е.