Аз Заместник-председателя на УС, както и цялото правителство, ви каним да се присъедините към нас,за да върнем елита на гимназията. Следващото събрание ще открием проекти, всички идеи и предложения са добре дошли. Благодарим и на Фотоклуб-а за подкрепата.