Всички които желаят да се включат в проекта, да потърсят JUL-z от 8 Б клас