Проект "УСПЕХ" - Презентации

29 януари 2013 - съвместна презентация 

 

 

Клубът на г-жа Панайотова ни изненада приятно с презентацията си на тема "Какво знаем за нашата гимназия".

Оставям на тях да напишат повече текст, ние ще им помогнем със снимки.

Ето и клуба на приятелите на математиката

 

На 29 януари 2013 - съвместна презентация на Клуб "Мултимедия" с ръководител Елена ДИЧЕВА и клуб "Публична РЕЧ" ръководител Виолета БОТЕВА