Фотоклубът разказва за живота на гимназистите

Среща с режисьорът на постановката ,,Клас"

На 25.11.14 се състоя среща с актьорът Хр. Христов, 

режисьор на постановката ,,Клас" . С него бяха учениците - актьори и дойдоха за среща в 4та ЕГ . 
В интересен диалог се откриха въпроси, които се отнасят до възникването на отношението жертва/насилие. Защо жертвата допуска да бъде жертва? С какво тя ,,предизвиква''  насилника? Защо унизеният  избира да сложи край на живота? Къде е ролята на учителката, която не иска да влезе в конфликта, за да потърси разрешението му? И преди всичко - защо мнозинството съученици избират да са на страната на насилника. Вероятно размислите продължават и нов разговор предстои, защото най-важните въпроси само бяха незабелязани:

Кой трябва да реагира? 

Кога трябва да се реагира за да не се стига до смъртни вреди, до чудовищни разговори с достойнството на този, когото приемаме? 

Кой трябва да се ангажира с изграждането на културна среда - тя дава добри идеи за изход от конфликти, които изглеждат неразрешими.

Вие сте тук:Home Избери година Учебна 2014-2015 Среща с режисьорът на постановката ,,Клас"