Фотоклубът разказва за живота на гимназистите

24 май 2022

Най-хубавият празник

 

Благодарим на "фотографите" отразили тая пълна със събития седмица.

Дано им остане време и да ги обработят и "закачат" на сайта