Фотоклубът разказва за живота на гимназистите

Клуб по превенция на рисковото за здравето поведение

Вече 17 години, клубът по превенция на рисковото за здравето поведение организира сесии и кампании в 4-та Езикова Гимназия. Ръководител на клуба е госпожа Елизабет Добрева.

 

 През цялата история на клуба, през него са преминали десетки ученици от девети до дванадесети клас. Клубът работи съвместно с дирекция „Превенции“ към община Варна. Учениците от клуба организират ежегодните кампании за превенция на трафика на хора, превенция на рисковото за здравето поведение, превенция на употребата на психоактивни вещества  както и превенция на правонарушенията извършвани от деца. Това са и четирите основни направления, които учениците изучават.

 Съвместно с дирекция „Превенции“ учениците избрали да се присъединят към училищният и градският клуб, придобиват уменията, за да се нарекат обучители на връстници. Хората занимаващи се активно с превантивна дейност потвърждават, че несъмнено методът „връстници обучават връстници“ е най-ефективен в борбата с рисковото за здравето поведение. 

 

Текст и снимки : Калина Чернева 11 "З" 

Вие сте тук:Home Избери година Учебна 2022-2023 Клуб по превенция на рисковото за здравето поведение