Фотоклубът разказва за живота на гимназистите

Условия за ползване

  Права и задължения на страните

Като потребител на нашият сайт с регистрация си се съгласявате, че:

 1. Сте отговорен за съдържанието на информацията, която публикувате за себе си или предоставяте от свое име на другите членове на Laboto.com.
 2. Няма да предавате информация, която е обидна, неприлична, сексуално ориентирана, заплашителна, нападателна, расово ориентирана, незаконнни материали или всякакви материали, които съдържат елементи на насилие към другата страна. Моля, уведомете ни ако установите нарушаване на тези условия.
 3. Ще използвате сайта ни по начин, който отговаря на законите в нашата страна. Заявявате, че няма да поставяте във вашият профил никакви сексуални референции или каквито и да били сексуални предложения към трета страна и че няма да изпращате снимки и фотографии или други изображения, които са порнографски материали, както и няма да изнасяте персонална информация принадлежаща на останалите потребители.
 4. Вие няма да се представяте за друго лице.
 5. Вие няма да изпращате спамове на останалите членове.
 6. Няма да събирате лична информация за останалите членове, както и за комерсиални цели без тяхното изрично съгласие.
 7. Вие няма да изпращате, дистрибутирате каквито и да било материали защитени от авторско право, търговски марки и друга такава информация без изричното съгласие от притежателят на тези материали.
 8. Вие няма да изпращате пренасяте или дистрибутирате каквито и да били материали които съдържат софтуерен вирус или други компютърни кодове, файлове, програми настроени да проникват, разрушават или ограничават функционирането на компютърният софтуеар или хардуеар. Моля уведомете ни, ако сте свидетел на такива противозаконни действия.
 9. Няма да преправяте заглавия, няма да обработвате каквато и да била част от Laboto.com без нашето изрично съгласие.
 10. Вие лично сте отговорен за своите взаимоотношения с останалите членове на Laboto.com . Фотоклуб „Младост” запазва правото, но не и задължение да наблюдава разговорите между вас и останалите членове.
 11. Вие се задължавате да се защитавате и да ни държите информирани за всички загуби, щети, отговорности които възникват директно или недиректно от или извън това споразумение. Давате съгласие, че няма да изпращате на нас и на други членове материали нарушаващи авторските права, търговски марки, търговски тайни или други форми на интлектуалната собственост или други права на трети страни.

Ние заявяваме че:

 1. Изявленията от Ваша страна в сайта не отразяват непременно нашето виждане.
 2. Ние не сме отговорни за щети или нараняване, в следствие на информацията, която ние и вие помествате в нашият сайт
 3. Фотоклуб „Младост” запазва правото, но не и задължението да наблюдава материалите изпращани чрез сървъра. Ние имаме правото, но не и задължението да премахваме материали считани, че престтавляват форма на насилие срещу някои от членовете.
 4. Ние не гарантираме за полезност и пълнота на информацията, която е поместена в Laboto.com , както и няма да носим отговорност за щети и вреди в резултат на това, че някой от потребителите ни се е доверил на тази инфромация или друго съдържание поставено на сайта или предадена от друга страна.
 5. Възможно е някои от членовете и нечленове на Laboto.com да превеждат някакви материали на сървъра и вие да бъдете намесени без ваше желание. Възможно е да се получи информация за вас чрез използването на сървъра и тя да се използва срещу вас. За това Laboto.com не е отговорен за изпозването на личната информация, която вие избирате да разкриете. Моля внимателно избирайте какъв тип информация поставяте на сайта.

Съдържание на сайта

Статиите и снимките на този сайт са собственост на фотоклуб „Младост”. Вие имате право да ги прекопирвате, но само след упоменете адреса на сайта ни.

Връзки с трети страни

Laboto.com може да съдържа линкове към други страници извън сайта или Интернет ресурси. Ние не контролираме съдържанието им, както и не сме отговорни за съдържанието, продуктите, услугите или информацията намираща се в тези линкове.

Авторски права

1. Логото, съдържанието и oстаналите елементи на сайта са изключителна собственост на Фотоклуб „Младост”. ”. Вие имате право да ги прекопирвате, но само за лични цели и само след като упоменете адреса на сайта ни.

2. Държим да се разграничим от всички коментари публикувани в страницата. Те отразяват единствено и само виждането на създателя им и не непременно виждането на създателите на този сайт.

Ограничение на отговорност

Въпреки че се стремим да използваме последните технологии в интернет пространството ние не може да дадем 100% гаранция за защита на данните ви. В този смисъл ние не носим никаква отговорност за загуба на данни причинена от случайни събития или от злонамерени действия на трети лица.

Промени в сайта

Всички промени които извършваме ще бъдат оповестявани чрез публикуване на сайта или предоставяне на електронна поща. Ние запазваме правото си да:

 1. Променяме съдържаннието и усовията на това изявление.
 2. Да променяме съдържанието на сайта.
 3. Да премахваме линкове без предварително предупреждение.
 4. Да изтриваме потребители от базата данни нарушаващи някоя от горните точки. 
Вие сте тук:Home Условия за ползване