Фотоклубът разказва за живота на гимназистите

„Монолози за ....“ ***

познаваме ли нашитесъученици, които днес 27 март

 празнуват  деня на Театъра.

 В живота ни винаги има нещо за първи път.

Първата „театрална пиеса" в която участвах, беше пиеската в подготво – тогава всеки клас правеше пиеска. Нашият клас /класна г-жа Елена Митева/ играхме откъс от „Клетниците“ по Юго – спомням си само историята със слона, защото аз трябваше да рисувам декора.

Първото „истинско“представление което гледах в гимназията беше „Le Bourgeois Gentilhomme” -играха го по-големите и всички бяха с костюми от театъра.

 

 

 

Първото „съвременно“представление - „В Меката Есен“ – тогава Бойко Богданов лично беше поканил Валери Петров, а по него време В.Петров не беше любимец на Партията. Спомнете си само за ННН/хаш.хаш.хаш/

Първото „скандално“ представление – Образ и Подобие по Радичков – тъкмо беше свалено от сцена в София. Но за това, как успяха да излъжат другарката Трънкова и да се качат на сцената – ще разкажат самите участници– после едвам отърваха изключването. 

 

 

 

 

И още много първи неща са се случвали на сцената на нашата актова зала, но неизменно в тях присъстваше нейно величество „СТЪЛБАТА“ - Уви – след един от поредните ремонти в гимназията, някой си я хареса и тази голяма стълба която стигаше почти до тавана беше подменена с по-малката си сестра.

Тук ще спомена само няколко имена, всички останали да не се обиждат, а да напишат своите спомени в коментарите – ние ще добавим снимките.

 

Учителката която най-много вдъхновяваше подготвата в техните изяви на сцената – безспорно е г-жа Тенекеджиева. Когато пораснеха се сблъскваха с г-жа Гроздева**** и тогава ставаше сериозно. Но който преминеше теста, заобичваше театъра завинаги.

март 2014 - към днешна дата, щафетата поеха две ученички от гимназията(сега учителки): Ксения Царева(вип 83 - география) и екипа на Камелия Савова (випуск 89 - испански). Постановките на техните ученици винаги печелят първите места на национални и международни фестивали на ученическите театри с френски и испански език.

От „големите“ днес режисьори вече споменах Бойко Богданов, добавям Виолин Минков, Георги Михалков, Галин Стоев /награда Аскеер за "Приятнострашно" - май.2010/ и най-малкия по възраст Петър Денчев випуск 2005 .

 Редакция към 2014: понеже статията е започната през далечната 2010 г., днес смело можем да добавим в групата на големите режисьори и Кирил Станков випуск 88 ? - режисьор и сценарист на филма "Джулай" - първият му дългометражен филм, ще чакаме и още!

От актрисите – ще започна с Деси, тя ни е любимка, не само защото е била от фотоклуба.

 

По-големите си спомнят за Таня Карбова – най-добрата Едит Пиаф играна на българска сцена, (За 4 години съм изиграла около 350 представления, почти се бях идентифицирала с нея.) тогавашния Икар се отбелязваше само във вестник Работническо дело, а на връчването му нямаше многобройна публика от колеги ... О Tempora! O Mores!

ето ТУК - от 1986 г. http://www.facebook.com/media/set/?set=a.3597433613717.165301.1209795652&type=1&ref=notif&notif_t=photo_album_reply

 

 

 а по-малките за Лили/вип.88 - сега от Лазарова стана МАРА-виля/,

БР: през 2014г. Лили получи награда Икар за главната женска роля в "Г-жа Министершата)

Станимира/вип 2004/,....... 

Миро випуск 2022

 

 

----//------//------//-------------//

за Таня КАРБОВА - добавено септ 2010 и ОЩЕ нещо, добавено януари 2024

 Òàíÿå çàâúðøèëà òåàòðàëíàòà àêàäåìèÿ â Ñîôèÿ, à ïðåç 1987 ã. ïå÷åëè ïðèç çàíàé-äîáðà ìëàäà àêòðèñà ñ ìîíîñïåêòàêúëà “Åäèò Ïèàô”. Èãðàëà å íà åäíà ñöåíà ñÒàíÿ Ìàñàëèòèíîâà, à â ìîìåíòà å ïðåçèäåíò íà Àñîöèàöèÿòà íà áúëãàðèòå â Ëîìáàðäèÿ è ðàáîòè àêòèâíî çà ïîïóëÿðèçèðàíå íà  áúëãàðñêàòà êóëòóðà â Èòàëèÿ.

feb.2012: http://bnr.bg/sites/hristobotev/Shows/Culture/Artefir/Pages/120207_T_Karbova.aspx 

 

 

 

А от постановките игранина сцената в актовата зала / някои оттях по няколко пъти/ си спомням : „Ниеврабчетата“, „Любов Любов“, „ТриматаМускетари“ „Сън в Лятна нощ“.......

 

Само пиеста „МалкияПринц“ никой не я беше играл от мноого години и затова ние от Фотоклуба, още в началото на демокрацията решихме да я поставим и то с подготвата, защото много ни беше яд че от 7(седем) класа с подготва има само 2 пиески – една за френските и една за испанските. Обаче за да се качим на сцената пред цялата гимназия трябваше да изиграем пиесата пред жури, което да прецени дали да ни допусне. Това не ни се видя много демократично и ние решихме,че това ще си бъде нашата пиеса – само за Фотоклуба. 

 

 

 „Децата“ я изиграха веднага след вечерта на подготвата, в червения салон. Елица Секиранска беше първия ни режисьор, а по средата напиесата тока спря, затова я доиграхме на свещи. Ето тук повече за пиеската:  http://www.laboto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=403&Itemid=1

 Добавям още една  "актриса" от гимназията, мисля че се занимава с куклен театър - Милена Миланова  https://milanovamilena.wordpress.com/%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE/ 

Честит празник за всички„Театрали“ от гимназията

да не забравяме и техните учители, вдъхновили ги да изберат този път

Честит празник и на днешните "Любители", с пожелание за нови успехи !!!

ПС: Опитах се да намеря кога е денят на операта /че и там имаме много наши съученици/ – но не го открих в Гугъл. И понеже и театъра и операта са сцена – поздрави и за Иван Момиров,(за Момиров още , и още ТУК ) Арсени Арсов, Евгени Станимиров (на 19 март 2014 двамата пяха заедно като солисти в постановката "Дон Жуан" на варненската опера) ......Марчо разбрах че е в музикалния театър.....и го открих тук - http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/540286_2906919436795_1374834959_32192296_1616967094_n.jpg  , а Светла Фердинандова преподава балет чак в NY.(ПС: рабра се че има и ден на балета, но кой е той ????

 

 

ПС:ПС: Използваме случая да ви поканим на 5 април на представлението  "Hair-Spray" - за да видите Александър от вип 2008. Помните ли неговата постановка докато беше още ученик???

 

ННН

27 март 2015: Добавям още един спомен за бате Вио, от времето когато майсторът на днешния фейсбук ходеше прав под масата.

Виолин Минков 12/01/1958 - 12/04/2019 - оредяваме

30 години след това първо представление на Виолин като режисьор, Таня Карбова (виж по-горе) поставя "Свекърва" в Разград

https://bnr.bg/shumen/post/101715542/svekarva-s-premiera-v-razgrad 

 

*** „Монолози на Вагината“

по Галин Стоев

 **** Лиляна Гроздева си отиде на 26 януари 2024

Станислав Станчев от випуск 1963 написа:

Лиляна Гроздева. Тя дойде  в гимназията ни през 1959 година, за да ни преподава  "Български език и литература"

и остана там до пенсионирането си  много, много  години след като ние от първите випуски завършихме.

Искаше и успяваше да предаде на учениците своята любов към литературата.

Днес  след опелото  в църквата "Св.Никола" във Варна

в групата Les anciens на фейсбук се появиха  90 съболезнователни топли слова по този тъжен повод.

    Тъжен, но и вълнуващ повод. Вероятно до последния си час е била с учениците си.

    За нашата книга "Такива бяхме", която  прие и за своя изповед, тя каза: "Пиша ви Отличен 6!"

Много ми се иска винаги да е разбирала , че и нашата оценка за нея е същата.

    Ще  припомня  няколко думи, казани за нея в книгата:

 

    "...В  класа влиза стройна млада жена, само с някорко години по-голяма от учениците си,

облечена в сиво-бяла пепитена пола, бяла блуза и розова жилетка.

Започне ли часът, иначе спокойната, скромна и усмихната млада учителка мигновено се преобразява.

Спокойствието ѝ се заменя с неописуемо вълнение, което като непреодолима зараза се предава на учениците 

и ги въвежда неусетно в света на авторите и техните герои...".

 

Олга Аспарухова от випуск 1963:

:"Роден литератор и педагог.. Тогава , а и сега в зрелите ми години, представата ми за преподавател по литература се покрива изцяло

с нейния образ, с начина на тълкуване на литературния материал"

 

Иванка Попова от випуск 1967:

" Обичах нейните часове, защото винаги научавах нови неща (много повече от тези, които се намираха в учебниците и христоматиите),

поднесени по един , бих казала, приповдигнат начин...

Вълнуваше се, преживяваше и съпреживяваше литературните творби, за които ни говореше...."

 

Ангелина Калудова от випуск 1963:

"...фина, мечтателна, романтична и галантна дама.."

 

 

 

Но в  групата се появи и още едно съобщение от възпитаничка на 4 езикова гимназия:

 

"За съжаление, рпъководстното на сегашната 4 езикова гимназия не изпрати официален представител на прощаването

с една от най-елитните преподавателки през цялата история на това училище..."

 

Мисля, че няма нужда да го коментирам...

Коментари (3)
 • FoToKLUB  - Честит празник

  27 март - поздравяваме "театралите" от гимназията,
  и не само от театъра, а и киното и операта и оперетата и балета,....и ... забравих ли нещо ? и техните учители-вдъхновители .....
  :-)

 • FoToKLUB  - РЕКЛАМА

  На 26 април в Зала 1 на НДК ще бъде поставена операта "Кармен". Гостуват трупата на Държавна опера Варна с гост солисти Агунда Кулаева и Иван Момиров.

 • FoToKLUB  - отТук от ТАМ

  Оперният певец Иван Момиров е поредният български глас, който звучи по-често на европейските сцени, отколкото на родните. ( Иван Момиров випуск 93 ) http://m.standartnews.com/mneniya-intervyuta/gena_kritikuvashe_s_lyubov- 232578.html

Само регистрираните могат да коментират!
Вие сте тук:Home Избери година Учебна 2009-2010 „Монолози за ....“ ***