Има идея след концерта да се основе някакъв фонд за такива нещастия, които никой не може да предвиди. Остава да се изкажат членовете на Настоятелството каква да бъде формата, чрез която да се набират средствата.